Kvalitetspolicy

Clipper Bygg & Entreprenad AB skall uppfylla kundens förväntningar genom att rätt förutsättningar skapas i verksamheten. Detta uppnås genom att vi:

  • Tar tillvara på och utvecklar medarbetarnas kompetens.
  • Uppfyller gällande lagstiftning, avtalade villkor och gjorda överenskommelser.
  • Ständigt strävar efter att förbättra system, processer, produkter och tjänster.
  • Skapar förtroende hos varje kund för Clipper Bygg & Entreprenad AB, vår verksamhet och personal.
  • Följer upp, värderar och förbättrar verksamheten mot uppsatta kvalitetsmål.