Miljöpolicy

Clipper Bygg & Entreprenad AB:s miljöpåverkan minimeras när rätt förutsättningar skapas i verksamheten. Detta uppnås genom att vi:

  • Upprättar miljömål och strävar efter ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar.
  • Motiverar, informerar och höjer medarbetarnas kompetens i miljöfrågor så att arbetsuppgiften utförs på ett för miljön säkert sätt.
  • Verkar för en miljövänlig utveckling genom en öppen dialog med anställda, myndigheter, kunder m.fl.
  • Följer upp, mäter och utvärderar våra miljöaktiviteter mot uppsatta miljömål.
  • Följer och uppfyller tillämplig miljölagstiftning, tillstånd, ackrediteringar och andra legala krav som företaget berörs av.